Człowiek pewny siebie

Człowiek pewny siebie Pewny siebie jest przeciwieństwem nieśmiałego. Lawiruje między ludźmi próbując ich olśnić wszystkim, co posiada: niestety, rzadko — mądrością, a jeszcze rzadziej — dobrym wychowaniem. Pamiętajmy też, że człowiek zarozumiały zawsze kryje jakieś braki. Toteż do pewnych siebie odnosimy się z całą uprzejmością, ale i z rezerwą.